Weź udział w Olimpiadzie Cyfrowej !

Celem olimpiady jest kształtowanie świadomych użytkowników mediów cyfrowych, czyli takich, którzy są krytycznymi odbiorcami informacji, którzy rozumieją język mediów. W sposób przemyślany tworzą wizerunek i relacje. Przestrzegają standardów etycznych oraz dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci. Świadomi użytkownicy są kreatywni, potrafią tworzyć komunikaty z użyciem nowoczesnych narzędzi, przetwarzać je i prezentować efekty swojej pracy. Dostrzegają i rozumieją również prawne i ekonomiczne aspekty działania mediów.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 8 listopada 2016 roku, do godziny 15.00. Spotkanie informacyjne odbędzie się w najbliższy poniedziałek (7.11.2016), o godzinie 14.25, w budynku B, w pracowni komputerowej nr 7, II piętro.) Osoba do kontaktu: Krzysztof Błaszczyk.

Olimpiada Cyfrowa składa się z trzech etapów:

Etap I: 15 listopada 2016 – test on-line na terenie naszej szkoły,

Etap II: projekt medialny –  (2 stycznia – 29 stycznia 2017 roku),

Etap III: zawody finałowe (21 kwietnia 2017 roku).

Oprócz tytułu Laureata/Laureatki Olimpiady Cyfrowej na najlepszych czekają świetne nagrody! Nagrodą główną jest indeks jednej z najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce – Collegium Civitas oraz zwolnienie z rocznego czesnego. Do zdobycia są również nagrody rzeczowe: laptopy, tablety…

Serdecznie zapraszamy !