Otrzymaliśmy Grant Algorytmiczny w ramach Centrum Mistrzostwa Informatycznego!!!

Z ogromną radością pragniemy poinformować, że Komisja przyznająca granty w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego, którego Partnerem Wiodącym jest Politechnika Łódzka oceniła nasz wniosek pozytywnie.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym.

Realizowany od października 2022 roku grant skierowany jest dla uczniów naszej szkoły (10 osób), którzy wyrażą chęć uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, które przysłużą się do ich rozwoju w dziedzinie szeroko pojętej informatyki.

W ramach projektu, w roku szkolnym 2022/2023 odbędą się spotkania, podczas których omówimy następujące tematy:

 • Podstawy programowania: zmienne i wyrażenia, instrukcje warunkowe, pętle i funkcje.
 • Typy algorytmów: algorytmy heurystyczne, algorytmy zachłanne, metoda „dziel i zwyciężaj”.
 • Analiza złożoności obliczeniowej algorytmów.
 • Reprezentacje liczb.
 • Struktury danych: tablica, lista, stos, kolejka.
 • Algorytmy sortowania.
 • Wybrane metody numeryczne i optymalizacyjne.
 • Obliczeniowa teoria liczb: teoria podzielności, algorytm RSA, podpis cyfrowy).
 • Kombinatoryka i elementy rachunku prawdopodobieństwa.
 • Wprowadzenie do zagadnień sztucznej inteligencji.
 • Ciągi rekurencyjne.
 • Programowanie dynamiczne.
 • Wprowadzenie do teorii grafów i drzew oraz grafowe algorytmy optymalizacyjne.
 • Elementy geometrii obliczeniowej.
 • Arytmetyka wielokrotnej precyzji.
 • Algorytmy tekstowe.
 • Programowanie układów mikroprocesorowych.
 • Wymiana danych między zestawami czujników a głównym modułem systemu robotycznego.
 • Podstawowe algorytmy stosowane w systemach robotycznych.
 • Komunikacja między systemem robotycznym, a komputerem PC, smartfonem oraz siecią internetową.
 • Metody planowania drogi robota w zdefiniowanym terenie i reprezentowania otoczenia.
 • Planowanie drogi robota w labiryncie.

  Serdecznie zapraszamy do udziału.