Nasze Koło pod patronatem Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

W dniu 25 kwietnia 2016 roku Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu Pani Maria Laska podpisała umowę z Warszawską Wyższą Szkoła Informatyki, w myśl której Uczelnia obejmuje patronat nad klasami o kierunku informatycznym oraz nad Szkolnym Kołem Robotyki – Robotomaniacy z Blichu.

Uczniowie kształcący się w naszej szkole na kierunku informatyka, będą mieli możliwość uczestniczenia w wykładach otwartych, prelekcjach, warsztatach i spotkaniach branżowych organizowanych przez pracowników naukowych na terenie WWSI w Warszawie.

Działania te z pewnością przyczynią się do rozwoju młodych ludzi i przełożą się na świadome podjęcie decyzji o wyborze swojej drogi edukacyjnej po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej.