Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w tegorocznym Konkursie Naukowym E(x)plory 2017

Program E(x)plory jest flagowym przedsięwzięciem Fundacji Zaawansowanych Technologii, łączy on młodych naukowców i autorytety naukowe, start-up’y oraz duże przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, media ogólnopolskie i regionalne, szkoły, edukatorów i najlepsze uczelnie wyższe, duże miasta i małe miejscowości. E(x)plory to największa w Polsce inicjatywa wpierająca utalentowaną młodzież w realizacji innowacyjnych projektów naukowych oraz promująca ich osiągnięcia na arenie międzynarodowej.

W ramach E(x)plory organizowane są wydarzenia, które popularyzują naukę, innowacje, a także stwarzają możliwości poznania młodych i twórczych naukowców z inwestorami. Do tej pory zorganizowano 22 festiwale naukowe w różnych miastach Polski, w których wzięło udział łącznie 17 450 pasjonatów nauki, odbyło się 525 warsztatów i pokazów naukowych.

E(x)plory tworzy społeczność innowatorów i naukowców i innowacyjnego biznesu, dając im przestrzeń dla rozwoju pomysłów i projektów. W tym celu organizowane są Kongresy E(x)plory, podczas których młodzi innowatorzy, dojrzałe startupy, inwestorzy mogą się spotkać i nawiązać relacje biznesowe. Do tej pory w kongresach E(x)plory uczestniczyło 500 innowatorów. Program E(x)plory jest stale wspierany przez blisko 60 partnerów.


 Konkurs Naukowy E(x)plory składa się z trzech etapów:

Etap 1:
W pierwszym etapie Młodzi Naukowcy zgłaszają projekty za pośrednictwem formularza on-line. Najlepsze zgłoszone w tym etapie projekty przechodzą do etapu regionalnego

Etap 2:
Młodzi Naukowcy prezentują wyniki swoich badań na Regionalnych Festiwalach Naukowych E(x)plory odbywających się w różnych miastach Polski w okresie wiosennym (marzec – maj). Spośród prezentowanych prac jury wyłania najlepsze, które przechodzą do ostatniego etapu.

Etap 3:
Finał konkursu odbywa się jesienią (wrzesień/ październik) w ramach organizowanego przez Fundację Zaawansowanych Technologii wydarzenia – Gdynia E(x)plory Week.


Kto może wziąć udział w konkursie?

Swoje projekty naukowe mogą zgłaszać osoby w wieku 13-20 lat. Nad projektami można pracować indywidualnie lub w zespole składającym się z nie więcej niż 4 osób.


W jaki sposób projekty są prezentowane i oceniane?

ZGŁOSZENIA  ON-LINE

W pierwszym etapie projekty oceniane są pod względem formalnym – ważne jest zatem, by zapoznać się z regulaminem konkursu, który szczegółowo je opisuje. Do kolejnego etapu przechodzą te projekty, które spełniają kryteria formalne, są zgodne ze standardami etycznymi konkursu  i w klarowny sposób przedstawiają założenia projektowe.

PREZENTACJE KONKURSOWE NA REGIONALNYCH FESTIWALACH NAUKOWYCH E(X)PLORY

Autorzy projektów  zakwalifikowanych do etapu regionalnego zapraszani są na Regionalne Festiwale Naukowe E(x)plory (tzw. Re(x)y), podczas których mają za zadanie zaprezentować swój pomysł jurorom. Warunkiem wzięcia udziału w RE(x)ie jest przygotowanie plakatu konkursowego oraz rekwizytów, które prezentowane są na stoiskach projektów. W tym etapie jurorzy oceniają projekty pod kątem prawidłowości prowadzenia badań, znajomości dotychczasowych osiągnięć w danej dziedzinie oraz innowacyjności. Dodatkowo jury ocenia sposób prezentacji projektu.

FINAŁ KONKURSU NA GDYNIA E(X)PLORY WEEK

Około 30 najlepszych projektów prezentowanych podczas etapu regionalnego otrzymuje zaproszenie do finału konkursu odbywającego się w ramach największego wydarzenia E(x)plory  –  Gdynia E(x)plory Week.

Podczas finałowych sesji konkursowych Młodzi Naukowcy prezentują wyniki swojej pracy w podobny sposób jak na Festiwalach Regionalnych. Między etapami mogą kontynuować badania i zaprezentować podczas finału aktualny stan rozwoju projektu.


Nagrody główne to stypendia dla laureatów

I nagroda – stypendium naukowe w wysokości 10 000 zł

II nagroda – stypendium naukowe w wysokości 7 000 zł

III nagroda – stypendium naukowe w wysokości 5 000 zł

Wyróżnienia (konkursy międzynarodowe):

Wyróżnienia to wyjazdy na najbardziej prestiżowe zagraniczne konkursy naukowe dla młodzieży między innymi w USA, Rumunii, Holandii i Belgii. Finaliści E(x)plory mogą wygrać wyjazdy na następujące konkursy:

 • Intel ISEF w USA
  Największy światowy konkurs naukowy dla uczniów organizowany od 1958 roku. W konkursie bierze udział ponad 1600 uczniów, 1000 projektów z 70 krajów. Towarzyszy mu szereg imprez i wydarzeń m.in. spotkania z noblistami.
 • Expo-Sciences International w Brazylii
  Prestiżowe targi naukowe dla uczniów organizowane od 1987 roku przez międzynarodową organizację MILSET. Młodzież z całego świata prezentuje ponad 1000 projektów z kilkunastu dziedzin naukowych.
 • INESPO w Holandii
  Wiodący międzynarodowy konkurs projektów uczniowskich z dziedziny ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, w którym uczestniczy ponad 130 osób z 55 krajów.
 • Infomatrix w Rumunii
  Największy konkurs informatyczny w Europie organizowany od 2003 roku. W ostatniej edycji swoje projekty prezentowało 175 zespołów z 32 państw.

Masz pomysł ? Przyjdź ! Pomożemy Ci go zrealizować !!!

Gdzie: Pracownia komputerowa nr 7

Kiedy: W każdy poniedziałek i środę, od 14.25 do 16.00

Do kiedy: zgłoszenia przyjmowane są do 29 stycznia 2017 roku

Serdecznie zapraszamy !!!