Sprawozdanie za okres od 1 września do 31 grudnia 2016 roku

SPRAWOZDANIE

z realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach działalności
Szkolnego Koła Robotyki „Robotomaniacy z Blichu”

w okresie od 1 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2016/2017 zajęcia pozalekcyjne z robotyki odbywały się w wymiarze 2 godzin tygodniowo (w każdy poniedziałek i każdą środę na 8 h lekcyjnej). Brali w nich udział uczniowie technikum o kierunku technik informatyk, z klas: 3 TIN, 1 TIN A oraz 1 TIN B (razem 21 osób). Odbyły się 32 spotkania. Frekwencja wyniosła 87,06%.

Stopień realizacji celów:

  1. Dzięki uczestnictwu w zajęciach robotyki uczniowie nabyli umiejętności konstruowania i programowania robotów oraz obsługi kilku zintegrowanych środowisk programistycznych (m.in.: Arduino IDE oraz Lego Mindstorms EV3).
  2. Nawiązaliśmy współpracę m.in. z Instytutem Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmowy były prowadzone z Panem prof. dr hab. Krzysztofem Diksem – przewodniczącym Olimpiady Informatycznej, dyrektorem Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Panem Tadeuszem Kuranem – koordynatorem Olimpiady Informatycznej. W ramach porozumienia uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach, mających na celu lepsze przygotowanie uczniów do Olimpiady Informatycznej. Wykłady wraz z warsztatami będą się odbywać cyklicznie 2 razy w miesiącu (sobota), poczynając od miesiąca lutego 2017 roku w budynku szkoły na Blichu.
  3. Nawiązaliśmy współpracę z Inspirującym Staszicowym Kołem Robotyki i Automatyki działającym przy XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Warszawie, dzięki czemu – uczniowie uczęszczający na zajęcia z robotyki mogą wymieniać swoje doświadczenia i spostrzeżenia w zakresie konstruowania i programowania robotów oraz dzielić się swoją wiedzą i pomysłami.
  4. Robotomaniacy brali udział w Olimpiadzie Cyfrowej – 9 z nich przeszło do 2 etapu tego konkursu. Kolejny etap rozpoczyna się 16 stycznia 2017 roku.
  5. Podczas Ogólnopolskich Zawodów Robo-Net 2016 nasi uczniowie wywalczyli 3 miejsce (Filip Stodolski i Adrian Gruziel z klasy 3 TIN) w konkurencji LineFollower. W zawodach brało udział 20 członków naszego Koła.
  6. W ramach zajęć zbudowaliśmy i opublikowaliśmy w Internecie stronę internetową naszego Koła: robotomaniacy.pl oraz stworzyliśmy profil na portalu społecznościowym Facebook.

Plany na II półrocze roku szkolnego 2016/2017:

  1. Udział w zawodach robotycznych μBOT, które odbędą się 4 i 5 marca 2017 roku w Krakowie.
  2. Zorganizowanie międzyszkolnego konkursu na najlepszą stronę internetową dotyczącą robotów dla wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu łowickiego – przy wsparciu sponsorów prywatnych oraz Starostwa Powiatowego w Łowiczu (zakup nagród: komputerów, tabletów, telefonów). Zawody te będą miały na celu promocję naszej szkoły.
  3. Zorganizowanie w maju 2017 roku (długi weekend) kilkudniowej wycieczki rowerowej dla członków Koła.
  4. Pozyskanie od sponsorów prywatnych środków finansowych na zakup części niezbędnych do zbudowania drukarki 3-D (koszt ok. 3500 zł). Zbudowana drukarka zostanie przekazana na potrzeby naszej szkoły.

opracował: Krzysztof Błaszczyk