Robotomaniacy przedstawiali ofertę edukacyjną Zespołu Szkół na Blichu w Gimnazjum nr 1 w Łowiczu.

W dniu dzisiejszym członkowie Szkolnego Koła Robotyki – Robotomaniacy z Blichu gościli w murach Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu. Zachęcali młodzież do kontynuowania edukacji w naszej szkole oraz zaprezentowali szeroką gamę kierunków dostępnych dla uczniów, którzy zdecydują się na jej wybór.

Rozmawialiśmy z uczniami wszystkich klas trzecich, którzy już za kilka miesięcy staną przed wyborem nowej szkoły. Spotkanie przebiegało w miłej, luźnej atmosferze, o czym świadczyły liczne pytania i zaciekawienie naszą ofertą ze strony gimnazjalistów.

Opowiadaliśmy o wysokim poziomie kształcenia, wykwalifikowanej kadrze, dobrze wyposażonych pracowniach, wielu finalistach olimpiad, licznych programach edukacyjnych, które realizowane są w Zespole Szkól na Blichu oraz o trwających projektach unijnych pozwalających podwyższyć uczniom naszej szkoły kwalifikacje zawodowe – tak bardzo potrzebne na dzisiejszym rynku pracy.