Robotomaniacy pamiętajcie o DreamSpark! – procedura przyznawania dostępu do zasobów tylko do 7 listopada …

Poniżej, przedstawiam warunki jakie należy spełnić aby uzyskać dostęp do zasobów MSDNAA. Po uaktywnieniu – dostęp będzie ważny do 30 września 2017 roku:

  1. Indywidualna rejestracja w Programie IT Szkoła.
  2. Realizacja przez każdego ucznia, który chce uzyskać dostęp do zasobów MSDNAA, co najmniej pięciu kursów po 1 września 2016 lub posiadanie zrealizowanych minimum 100 kursów od momentu zarejestrowania się w programie (realizacja kursu oznacza wykonanie testu do kursu z wynikiem pozytywnym i uzyskanie prawa do wystawienia certyfikatu za kurs) w terminie do 7 listopada 2016 (indywidualny wykaz zrealizowanych kursów dostępny na stronie http://it-szkola.edu.pl/usr,zrealizowane).
  3. Uczniowie wyrażający chęć otrzymania dostępu do zasobów MSDNAA, zobowiązani są do wypełnienia formularza dostępnego na stronie: http://it-szkola.edu.pl/status
    Uwaga: poprawne wypełnienie formularza (weryfikacja powyższych wymagań) skutkuje informacją ”Wniosek został zarejestrowany.”
    Po nadaniu statusu w tym miejscu pojawią się informacje techniczne o dostępie do zasobów.

Dostęp mogą uzyskać wyłącznie osoby posiadające aktualny status ucznia ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu.

Wszystkie w/w warunki należy spełnić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2016 roku.

Serdecznie zapraszam!