„Od matematyki do informatyki. 1948-2018”

Z Panem Włodzimierzem Marcińskim - Prezesem Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Panią Małgorzatą Nobis-Niewiadomską - pracownikiem Departamentu Cyfryzacji WŁ.

W dniu 3 października 2018 roku delegacja członków naszego Koła w składzie: Bartosz Palewicz, Krzysztof Wilk, Jakub Owczarek, Tomasz Makowski, Kacper Aniszewski wraz z opiekunem p. Krzysztofem Błaszczykiem uczestniczyli w konferencji z okazji 70-lecia POLSKIEJ INFORMATYKI organizowanej przez Marszałka Województwa Łódzkiego, Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Przedstawiliśmy prezentację pt.: Robotyka – kluczem do nauki programowania. Działalność Szkolnego Koła Robotyki „Robotomaniacy z Blichu”.

W bieżącym roku patronami obchodów 70. rocznicy Informatyki Polskiej są najwyższe władze państwowe i główne media, a koordynatorem jest Polskie Towarzystwo Informatyczne, które jest patronem honorowym projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. “Ucyfrowieni”.

Konferencja pn. „Od matematyki do informatyki. 1948-2018” ujęta została w ramie programowej ogólnopolskich obchodów  jubileuszu 70. rocznicy Informatyki Polskiej, co podnosi rangę tego wydarzenia i przyczynia się do popularyzacji zagadnień związanych z rozwojem informatyki.

Serdecznie dziękujemy Organizatorom za zaproszenie i gorące przyjęcie.

Fot 1. Z Panem Włodzimierzem Marcińskim – Prezesem Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Panią Małgorzatą Nobis-Niewiadomską – pracownikiem Departamentu Cyfryzacji WŁ.

Fot 2. Pokaz robotów po prezentacji.

Fot 3. Pokaz robotów po prezentacji.

Fot 4. Pokaz robotów po prezentacji.

Fot 5. Odbiór nagród od Organizatora konferencji.