I BLICHOWSKI TURNIEJ LEAGUE of LEGENDS


Szkolne Koło Robotyki – ROBOTOMANIACY  z BLICHU
serdecznie zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły na:

I BLICHOWSKI TURNIEJLEAGUE of LEGENDS” !

Skompletuj drużynę i wystartuj ….

Czas: SOBOTA, 29.10.2016, g. 9.00

Miejsce: ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu, budynek B, pracownia komputerowa nr 5 i 7

Opiekunowie: p. Magdalena Drobnik-Pudłowska, p. Krzysztof Błaszczyk

Koordynatorzy turnieju: Jan Kowalski – kl. 2 TIN, Jakub Duda – kl. 2 TIN.

Wypełnij ankietę, zaakceptuj regulamin i ciesz się udziałem:

ANKIETA REJESTRACYJNA


REGULAMIN I BLICHOWSKIEGO TURNIEJU

LEAGUE of LEGENDS

 1. Organizatorem Turnieju jest Szkolne Koło Robotyki – Robotomaniacy z Blichu.
 2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zarejestrowania się na stronie www.robotomaniacy.pl
 3. Warunkiem wzięcia udziału jest potwierdzenie swojej obecności pół godziny przed startem meczu twojej drużyny.
 4. Free Agent (Wolny Agent) – gracze którzy nie mają drużyny także mogą się też zarejestrować.
  1. rejestracja Free Agenta jest w oddzielnej ankiecie,
  2. Free Agent może nie zostać dodany do turnieju w przypadku braku wymaganej liczby osób w drużynie (nawet jeśli nie zbierze się 16 drużyn),
  3. Free Agent z najwyższą dywizją zostaje kapitanem drużyny,
 5. Jedna osoba może należeć tylko do jednej drużyny.
 6. Zabrania się używania nazw drużyn słowami powszechnie uważanymi za wulgarne.
 7. Organizator zapewnia sprzęt komputerowy z zainstalowaną najnowszą wersją gry League of Legends oraz mysz i klawiaturę. Uczestnicy turnieju mogą korzystać z własnych myszek, klawiatur i słuchawek za wyjątkiem komputerów stacjonarnych i laptopów. Uczestnicy turnieju ponoszą odpowiedzialność za dokonane przez nich szkody.
 8. Rozgrywki muszą być prowadzone na kontach podanych podczas rejestracji.
 9. Gracze posiadają czas do 15 minut po planowanej godzinie meczu na przygotowanie się do meczu, włączając w to ustawienie się w lobby. Po tym okresie drużyny zobowiązane są rozpocząć mecz niezależnie od stanu przygotowań. Czas na przygotowanie może wydłużyć się jeżeli pojawi się opóźnienie.
 10. W kwestiach spornych gracze mają prawo zgłosić konflikt do Organizatora Turnieju. Konflikt należy dokładnie opisać, zdecydowanie przyspieszy to jego rozwiązanie.
 11. W kwestiach nieopisanych w regulaminie, decyzję podejmuje Organizator.
 12. W turnieju mogą brać udział tylko i wyłącznie uczniowie ZSP nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

ZASADY ROZGRYWKI

 1. W turnieju może brać udział maksymalnie 16 drużyn.
 2. Każdy z uczestników musi posiadać konto na serwerze Nordic&East.
 3. O tym, która stronę mapy wybierze drużyna (i w rezultacie czy bierze first picka) decyduje rzut monetą pomiędzy kapitanami tuż przed meczem.
 4. W przypadku nieprzewidywanych problemów technicznych w lobby czy w grze, mecz może zostać powtórzony – drużyny korzystają wtedy z tych samych postaci.
 5. Klient gry będzie zainstalowany na urządzeniu w języku polskim. Graczom nie wolno samodzielnie zmieniać języka gry – należy uzyskać zgodę koordynatorów podczas przerwy przed grą waszej drużyny.
 6. Wygraną drużyną jest zespół, który zniszczy wrogi Nexus.
 7. Mecz nie może zostać przełożony.
 8. Mecz wygrany jest walkowerem gdy:
  1. Drużyna przeciwna nie dołączyła do pokoju.
  2. Drużyna przeciwna nie posiada pełnego składu.
 9. Każdej drużynie przysługuje 5 minut pauzy na mecz (/pause)
  1. drużyna ma dodatkowe 5 minut pauzy w momencie gdy jeden z zawodników ma problemy techniczne.
  2. drużyna wznawia mecz gdy koordynatorzy na to zezwolą (/resume)
 10. Osoby zdyskwalifikowane nie dostają zwrotów kosztów!!
 11. Zachowania, które będą karane:
  1. Obrażanie przeciwników / sojuszników.
  2. Niesportowe zachowanie.
  3. Łamanie / Nadużywanie Regulaminu Turnieju.
  4. Opuszczanie rozgrywek / Niestawienie się na mecz.
  5. Używanie cheat’ów.
 12. Rodzaje kar:
  1. Ostrzeżenie (jedno w czasie turnieju)
  2. Walkower
  3. Dyskwalifikacja osób z turnieju razem z jego drużyną
 13. Osoby stosujące cheat’y są natychmiast dyskwalifikowane.