I BLICHOWSKI KONKURS INFORMATYCZNY dla GIMNAZJALISTÓW

Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu łowickiego do udziału w I BLICHOWSKIM KONKURSIE INFORMATYCZNYM dla GIMNAZJALISTÓW.

Tegoroczne hasło konkursu brzmi: ROBOT – wróg czy przyjaciel człowieka?

W ramach konkursu uczestnik (uczeń bądź uczennica gimnazjum) samodzielnie przygotuje stronę internetową (w dowolnym środowisku programistycznym) o tematyce dotyczącej robotów, wykorzystywanych na co dzień przez człowieka.

Konkurs składa się z dwóch części.

Część  pierwsza  polega  na  przesłaniu lub  udostępnieniu  Organizatorowi  samodzielnie   przygotowanej strony internetowej. Technika wykonania strony jest dowolna, decyduje o tym jej autor.

Prace konkursowe należy wysłać lub udostępnić na  adres  e-mail: robotomaniacy@gmail.com do dnia  20 maja 2017 roku.

Archiwum zip dołączone do wiadomości powinno zawierać następujące foldery:

 • WWW – zawierający wersję wykonywalną strony internetowej oraz wszystkie pliki niezbędne do jej prawidłowego wyświetlenia.
 • SRC – zawierający kod   źródłowy   strony   z   dołączonymi   komentarzami,
 • PREZENTACJA – krótka prezentacja przedstawiająca autora strony internetowej oraz zalety strony, która będzie zaprezentowana przez uczestnika w czasie II etapu konkursu.

Druga część konkursu polegać będzie na zaprezentowaniu przed Organizatorem  oraz  innymi  uczestnikami przesłanej strony internetowej. Komisja konkursowa na podstawie prezentacji uczestnika oraz dodatkowych pytań dotyczących pracy konkursowej wyłoni laureatów konkursu.

Termin i  miejsce drugiej części konkursu zostanie podany uczestnikom w terminie do 7 dni od zakończenia I etapu.


Strony internetowe przygotowane przez uczestników będą poddane następującym kryteriom oceny:

Etap 1:

 1. zawartość, kreatywność i innowacyjność pomysłu (0 – 10 pkt)
 2. zastosowana technologia (0 – 10 pkt)
 3. funkcjonalność strony, struktura i nawigacja (0 –10 pkt)
 4. wygląd graficzny strony (0 – 10 pkt)
 5. innowacyjność (0 –10 pkt)

Etap 2:

 • prezentacja i wypowiedź (0 – 25 pkt)

Do wygrania:

 • za zajęcie 1 miejsca – tablet multimedialny
 • za zajęcie 2 miejsca – Smart Watch
 • za zajęcie 3 miejsca – Pen Drive 64GB
 • dla wszystkich pozostałych uczestników – nagrody pocieszenia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Aby pobrać REGULAMIN KONKURSU kliknij w hiperłącze obok: REGULAMIN I BLICHOWSKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO