Odwiedziliśmy kolejne gimnazja, aby promować szkołę na Bilchu …

Już po raz kolejny odwiedziliśmy swoich młodszych kolegów i koleżanki, którzy niebawem staną przed trudnym wyborem nowej szkoły.

  • 15 marca 2017 roku – gościliśmy w Gimnazjum nr 2 im. Jana Wagnera w Łowiczu, gdzie spotkaliśmy się z 5-cioma klasami trzecimi.
  • 16 i 17 marca 2017 roku- gościliśmy w Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Popowie, gdzie rozmawialiśmy z uczniami dwóch klas.
  • 29 marca 2017 roku – gościliśmy w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łowiczu, gdzie prezentowaliśmy roboty dla dwóch klas trzecich.

Zachęcaliśmy młodzież do kontynuowania edukacji w szkole na Blichu oraz prezentowaliśmy szeroką gamę kierunków dostępnych dla uczniów, którzy zdecydują się na jej wybór.

Spotkanie przebiegało w miłej, luźnej atmosferze, o czym świadczyły liczne pytania i zaciekawienie naszą ofertą ze strony gimnazjalistów.

Opowiadaliśmy o wysokim poziomie kształcenia, wykwalifikowanej kadrze, dobrze wyposażonych pracowniach, wielu finalistach olimpiad, licznych programach edukacyjnych, które realizowane są w Zespole Szkól na Blichu oraz o trwających projektach unijnych pozwalających podwyższyć uczniom naszej szkoły kwalifikacje zawodowe – tak bardzo potrzebne na dzisiejszym rynku pracy.

Bartłomiej Jabłoński – klasa 1 TIN A

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć: